Autorská práva

Poskytujeme komplexní služby z oboru porušování autorských práv

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

  • Poskytuje poradenskou činnost z oblasti porušování autorských práv

  • Řešíme tzv. porušování autorských práv

  • Provádíme znaleckou činnost v této oblasti - dokumentace porušování autorských práv pro potřeby soudního řízení v občansko-právní řízení i tr.řízení

  • Detektivní činnost z oblasti odhalování porušování autorských práv

 

Poskytování poradenské činnosti z oblasti porušování autorských práv na internetu

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

  • Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti řešení informační kriminality ve vztahu k porušování autorských práv jak v rovině občansko-právní, tak v rovině trestně právní. V této věci spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi, které se zabývají zastupování z oblasti autorského zákona. Dále v trestně právní rovině spolupracujeme s Policií ČR.

  • V rámci své poradenské činnosti poskytuje komplexní služby v obou shora zmiňovaných právních oblastech, tak aby případný znalecký posudek mohl být použit v obou formách soudního sporu.

  • Po konzultaci s klientem navrhujeme optimální řešení dle jejich finančních možností a řešeného problémů za účelem dosažení ochrany autorských práv.

  • Na základě požadavku navrhujeme efektivní postup při řešení porušování autorských práv

 

Řešení porušování autorských práv

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Provádíme dokumentaci stavu, který je v době zkoumání na internetu za účelem zajištění důkazního materiálu pro potřeby, jak již bylo zmíněno, pro občansko-právní řízení před soudy a dále vypracování znaleckého posudku pro potřeby Policie ČR a trestně právnímu řešení této trestné činnosti

 

Zhotovujeme znalecké posudky z oblasti porušování autorských práv

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Provádíme jak dokumentaci dat tak porovnávání jednotlivých materiálu mezi sebou zda jsou dotyčné materiály identické, zda byly pouze upraveny atd. Dále provádíme identifikace dalších míst na internetu, kde se materiály vyskytly atd