Poskytování poradenské činnosti z oblasti porušování autorských práv na internetu

Tisk

  • Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti řešení informační kriminality ve vztahu k porušování autorských práv jak v rovině občansko-právní, tak v rovině trestně právní. V této věci spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi, které se zabývají zastupování z oblasti autorského zákona. Dále v trestně právní rovině spolupracujeme s Policií ČR.

  • V rámci své poradenské činnosti poskytuje komplexní služby v obou shora zmiňovaných právních oblastech, tak aby případný znalecký posudek mohl být použit v obou formách soudního sporu.

  • Po konzultaci s klientem navrhujeme optimální řešení dle jejich finančních možností a řešeného problémů za účelem dosažení ochrany autorských práv.

  • Na základě požadavku navrhujeme efektivní postup při řešení porušování autorských práv