Řešení porušování autorských práv

Tisk

Provádíme dokumentaci stavu, který je v době zkoumání na internetu za účelem zajištění důkazního materiálu pro potřeby, jak již bylo zmíněno, pro občansko-právní řízení před soudy a dále vypracování znaleckého posudku pro potřeby Policie ČR a trestně právnímu řešení této trestné činnosti