Technický a právní základ do oblasti informační kriminality

Tisk

Náplň:

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat přehled o riziku používání výpočetní techniky, informační technologií a řešení informační kriminality. Klade si za cíl základní seznámení s informační kriminalitou, zákonnými úpravami, důsledky spojenými s informační kriminalitou, získání všeobecného přehledu k ochraně před informační kriminalitou, způsoby řešení, předcházení informační trestné činnosti. Získání poznatku negativního vlivu informační kriminality na mládež ve spojení s internetem. Seznámení se základy forenzního zkoumání informačních technologií.

Obsah:

 1. Seznámení s problematikou informační kriminality-zákonná ustanovení, přehled předmětu

 2. Rozdělení trestných činů vztahující se k informační kriminalitě-rozbor

 3. Rozbor hardwarových technologií, možnosti zneužití technologie tzv. Informační kriminality

 4. Přehled informačních technologií zneužívaných k trestné činnosti - domácí kriminalita, internetová kriminalita, hospodářská kriminalita apod. a jejich důsledky

 5. Přehled informační kriminality ve vztahu k pedagogické činnosti- trestná činnost mládeže, ohrožení mládeže a její důsledky, rizika internetu na výchovu mládeže

 6. Rozbor tzv. autorského zákona, zákona o elektronických komunikacích atd., zákonné možnosti orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR

 7. Postupy a zásady postupu orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR, při řešení informační kriminality

 8. Způsoby ochrany před informační kriminalitou (hospodářská kriminalita, internetová kriminalita)

 9. Povinnosti a součinnost provozovatelů internetových portálů při řešení internetové kriminality a jejich odpovědnost za obsah portálu

 10. Shrnutí technologií ve vztahu k informační kriminalitě a možnosti technického a legislativního řešení orgány činnými v trestním řízení, Policie ČR

 11. Úvod do řešení informační kriminality - prvotní úkony poškozených, postup při vyšetřování informační kriminality

 12. Zákon o znalcích a tlumočnících, hlavní zásady forenzního zkoumání informačních technologií

 13. Úvod do forenzního zkoumání výpočetní techniky, mobilní techniky a ostatní techniky - používané techniky, zásady a technologie, principy tvorby znaleckých posudků a odborných vyjádření