Informační kriminalita z oblasti dětí a mládeže z pohledu rodičů

Tisk

Náplň:

Kurz je především určen pro budoucí pedagogy popř. osoby pracující s dětmi a mládeží, kteří se budou nadále setkávat s rozvojem informačních technologií a tím způsobeným rozvojem informační kriminality, která přímo či nepřímo souvisí s trestnou činností na dětech a mládeži. Primárním cílem kurzu je seznámit laickou pedagogickou veřejnost s informační kriminalitou, kde své poznatky využijí nejen pro další svojí pedagogickou praxi, ale taktéž pro svůj osobní rozvoj a svoji ochranu před informační trestnou činností. Kurz z tohoto hlediska není určen jen pro pedagogy, osoby pracující s dětmi, ale i pro ostatní, kteří chtějí získat přehled pro svou ochranu a ochranu svých blízkých.

Obsah:

 1. Seznámení s oblastí informační kriminalitou z oblasti dětí a mládeže

 2. Všeobecný přehled informační kriminality a její důsledky pro jedince a stát

 3. Legislativa řešící informační kriminalitu

 4. Informační kriminalita v souvislosti s dětmi a mládeží

 5. Porušování autorských práv – rozbor v právní rovině (trestnost, náhrady způsobené škody)

 6. Rizika sociálních sítí

 7. Rizika spojená s informačními technologiemi pro vývoj dětí a mládeže

 8. Typické chování deviantních osob při komunikaci s dětmi

 9. Typické příznaky, které doprovázejí zneužívání dítěte na internetu

 10. Jak řešit trestnou činnost v souvislosti s dětmi a mládeží

 11. Trestnost dítěte a mládeže v souvislosti s informační trestnou činností (trestně právní a občansko-právní rovina)

 12. Rozbor oblasti kyberšikany

 13. Vliv školy při výchově mládeže, preventivní opatření

 14. Shrnutí poznatků