Informační kriminalita z oblasti pedagogické praxe z celospolečenského hlediska

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Náplň:

Kurz je určen pro veškeré zaměstnance, kteří pracují s dětmi a mládeží a to jak na úrovni pedagogických pracovníků, školských odborů, tak na úrovni pedagogicko-psychologických poraden. Kurz má za cíl seznámit s technickými možnostmi informačních technologií, jejich možnosti a případné negativní důsledky na zdraví vývoj dítěte.

Obsah:

 1. Všeobecný přehled informačních technologií využívaných dětmi a mládeží

 2. Rozbor pozitivních a negativních vlivů na vývoj dětí a mládeže ve spojitosti s informačními technologiemi, internetem

 3. Rozbor všeobecného názoru dětí a mládeže ve vztahu k ochraně autorských práv

 4. Důsledky porušování autorských práv pro právnické (organizace-školy) a fyzické osoby (rodiče)

 5. Rizikové chování dětí a mládeže na internetu

 6. Rizika spojené s tzv. sociálními sítěmi

 7. Rizika spojené se závislostí

 8. Rizika pro děti a mládež v kontextu zneužívání dětí a mládeže

 9. Varovné statistiky ve vztahu k chování dětí na internetu a jejich možné důsledky

 10. Postup rodiče, dospělé osoby při zjištění, že je dítě vystaveno některému z druhů informační kriminality – zásady, možná řešení

 11. Pohled rodič při řešení zneužití dítěte na internetu – prevence, typické chování dítěte, řešení

 12. Pohled pedagoga, školského zařízení – bezpečnostní pravidla školských zařízení, poradenská činnost rodičům, vzdělávání dětí a mládeže a rodičů

 13. Možné psychologické důsledky

 14. Demonstrace skutečných případů – správné řešení, chybné řešení a možné fatální následky

 15. Legislativa, práva dětí vycházející z Listiny práv a svobod, atd.

 16. Shrnutí sdělených poznatků