Informační kriminalita z oblasti ochrany autorských práv

Tisk

Náplň:

Kurz je určen veškerým osobám, které ve svém každodenním životě se setkávají s autorsky chráněnými výrobky, software, audio-vizuálními produkty apod. Kurz má za úkol seznámit širokou veřejnost s právní úpravou autorského práva, aplikace tohoto zákona do každodenní praxe a to, jak na svém pracovišti, tak v domácím prostředí.

Obsah:

 1. Všeobecný úvod do problematiky autorských práv a jejich ochrany

 2. Rozbor autorského práva

 3. Trestně-právní rovina porušení autorského práva

 4. Předmět ochran audio-vizuálních děl, textových a jiných dokumentů apod.

 5. Kdy je porušen zákon ve vztahu k audio-vizuálním děl, textových a jiných dokumentů

 6. Kdy je porušen zákon ve vztahu k softwarovým prostředkům

 7. Druhy licencí u softwarových prostředků

 8. Termín volné užití – rozbor

 9. Termín šíření – rozbor (technologie, které jsou využívány k šíření na internetu v rozporu se zákonem o ochraně autorských práv)

 10. Uložiště na internetu, které jsou využívány k porušování autorských práv

 11. Termín odkaz – rozbor ve vztahu k trestní odpovědnosti

 12. Termín tzv. P2P – Peer-to-Peer sítě

 13. Termín stabilních uložišť (typy, odpovědnost provozovatele za umístěný materiál)

 14. Právní důsledky porušování autorských práv pro firmy

 15. Právní důsledky porušování autorských práv pro fyzické osoby, občany

 16. Právní důsledky porušování autorských práv pro rodiče nezletilých dětí

 17. Trestně- právní rovina

 18. Občansko-právní rovina

 19. Celospolečenské důsledky porušování autorských práv

 20. Shrnutí získaných poznatků