Povinnosti, zákonná omezení a trestní odpovědnost pracovníků IT (povinnosti ze zákona, ochrana osobních údajů, odpovědnost správce v souladu s trestním zákoníkem)

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Náplň:

Kurz je určen veškerým osobám pohybující se na pozicích administrátorů, správců serverů, IT manažerů atd. Jeho náplň je koncipována tak, aby tito zaměstnanci získali ucelený přehled o tzv. informační kriminalitě, která je upravena v trestně-právní rovině trestním zákoníkem. Dále si klade za cíl seznámit cílenou skupinu s povinnostmi vyplývajícími z jejich zaměstnaneckého zařazení na pozicích IT – jejich práva a povinnosti a případná právní odpovědnost těchto osob a to jak v oblasti trestně-právní, tak v oblasti občansko právní, popř. v souladu se zákoníkem práce popř. jiných obdobných pracovních zákonů řešící např. ozbrojené složky.

Obsah:

 1. Úvodní seznámení s problematikou

 2. Druhy trestné činnosti v souvislosti s trestním zákoníkem – rozbor veškerých paragrafů související s informační kriminalitou popř. informačními technologiemi

 3. Odpovědnost správce, administrátora – nedbalostní chování

 4. Odpovědnost organizace za porušení zákona svým zaměstnancem

 5. Zákony řešící informační technologie např. zákon o elektronických komunikacích

 6. Právní důsledky pro zaměstnance při porušení svých povinností

 7. Možné řešení, eliminace rizikových chování svých zaměstnanců

 8. Termín – monitoring sítě

 9. Termín – ochrany osobních údajů

 10. Termín – možné sledování komunikace svých zaměstnanců v souladu se zákonem

 11. Postupy při zjištění napadení informačního systému – postup, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení

 12. Prevence před napadením informačního systému

 13. Shrnutí poznatků