Řešení informační kriminality z oblasti úřadů, podniků, škol apod.

Tisk

Náplň:

Kurz má za úkol seznámit vedoucí management s oblastí informační kriminality a jejich možnost řešení. Taktéž by měl nastínit možné legitimní řešení zneužívání informačních technologií k činnostem, které zjevně nesouvisí s jejich pracovní náplní. Měl by objasnit odpovědnost organizace za způsobené škody v případě porušování autorských práv.

Obsah

 1. Úvod do problematiky informační kriminality z oblasti úřadů, podniků a škol

 2. Problematika státních úřadů – porušování autorských práv zaměstnanci, ochrana osobních údajů, zneužívání informačních technologií k činnostem, které nesouvisí s pracovní náplní, útok na informační systémy

 3. Legitimní zákonné preventivní řešení v prostředí státních institucích

 4. Problematika podniků – porušování autorských práv zaměstnanci, firmou za účelem zisku, ochrana vlastnických práv a ochranných známek v majetku firmy, sabotáž, útoky na informační systémy atd.

 5. Řešení ve specifických oblastech firem a podniků

 6. Problematika škol v pozici porušování zákonů– široké spektrum trestné činnosti ze všech oblastí informační kriminality – seznámení s jednotlivými nejvíce frekventovanými delikty

 7. Typické případy trestné činnosti studentů

 8. Řešení a způsoby preventivní eliminace protiprávního jednání

 9. Problematika škol v pozici ochraně dětí a mládeže

 10. Organizační a technické způsoby ochrany vývoje dětí a mládeže

 11. Pedagogické řešení eliminace rizikového chování mládeže (komunikace na internetu, dětská pornografie, porušování práv dětí, porušování autorských práv, atd.)

 12. Shrnutí základních pravidel k eliminace protiprávních jednání