Řešení informační kriminality z oblasti rizikového chování dětí a mládeže – pro děti a mládež

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Náplň:

Kurz je určen především pro školy a jejich studenty zejména ve věku od 10 let, kdy tito navazují kontakty na internetu a jsou schopny pochopit jak dochází ke komunikaci a na příkladech si uvědomit nebezpečnost svého jednání. Děti by se měly seznámit s problematikou jaká mají práva, ale také jaké mají povinnosti a jaké důsledky mohou jejich jednání mít na jejich ochranu života a zdraví jejich vlastní a jejich blízkých osob. Dále by si měly uvědomit rozdíl, že jsou určitá zákonná pravidla, které je nutné dodržovat. Dítě by taktéž mělo být seznámeno s tím jak postupovat pokud se někdo pokusí ho zneužít. Mělo by si osvojit bezpečné chování na internetu.

Děti jsou nenásilnou formou na příkladech seznámeni s riziky internetu a jejich důsledky. Jsou seznámeni s pravidly, které by v rámci své ochrany měli dodržovat.

Obsah:

 1. Úvodní představení a seznámení s problematikou – důvody proč je přednáška prováděna, představení přednášejícího z oblasti vyšetřovatele informační kriminality ( z důvodu, kdy rodič, pedagog není dostatečně uznáván dětmi – dáno výzkumem)

 2. Práva dětí

 3. Rizikové chování na internetu (sdělování informací, sociální sítě apod.) - rizika

 4. Jak se chovat při komunikaci s cizím člověkem – zásady

 5. Jaké chování je normální a na jaké by měly informovat někoho dospělého

 6. Jaké informace by neměly nikomu sdělovat

 7. Důsledky svého chování na internetu i v budoucnosti

 8. Jak dítě může řešit problém, kdy je kontaktováno deviantem popř. je vydíráno atd.

 9. Metody jaké jsou typicky používány devianty – seznámení

 10. Statistické údaje chování dětí na internetu - výzkum

 11. Co je správné a co ne z hlediska autorských práv

 12. Jaké právní důsledky má jejich chování na internetu a v souvislosti s autorskými právy

 13. Průběžná diskuze k uvedeným problémům

 14. Shrnutí zásad ochrany