Řešení informační kriminality z oblasti rizikového chování dětí a mládeže – pro rodiče

Tisk

Náplň:

Kurz je určen především pro rodiče, kteří vychovávají své děti. Kurz má za úkol seznámit rodiče s veškerými technologiemi, které využívají děti a mládež. Dále má za úkol seznámit rodiče s riziky těchto komunikací a jejich možné důsledky na zdraví a život jejich dětí a dále možnost ochrany majetku a soukromí rodiny. Kurz je zaměřen taktéž na právní důsledky chování svých dětí. Přináší též poznatky, rady rodičům jak předcházet, řešit ohrožení jejich dětí atd.

Obsah:

 1. Úvodní představení, důvody provádění přednášky, demonstrace konkrétních řešených případů a jejich důsledky na zdraví vývoj, na zdraví a život dítěte

 2. Práva dětí

 3. Trestní odpovědnost dětí

 4. Komunikační prostředky využívané dětmi a jejich rizika

 5. Rizikové chování dětí na internetusdělování osobních informací o sobě a osobách blízkých

 6. Riziko při používání internetu z oblasti deviantních osob – typické postupy těchto osob

 7. Myslíte, že vašemu dítěti se to nemůže stát?...Myslíte, že jste své děti vychovali správně?....“ - nejde o výchovu vaší, ale o prostředí školy, kamarádů a především je ovlivněno virtuálním světem!!! Je nutné si to připustit !!!

 8. Preventivní ochrana dětí – typické chování dětí, jako oběti

 9. Jak celou věc řešit pokud se dítě stane obětí mravnostního deliktu

 10. Profesionální řešení informační kriminality – možné diskrétní postupy, postupy při vyšetřování této činnosti a další specifika

 11. Odpovědnost za škody způsobené dětmi na internetu

 12. Protiprávní činnosti dětí a jejich důsledky

 13. Porušování autorských práv, plagiátorství

 14. Padělání a pozměňování peněz a jiných dokumentů (omluvenek apod.)

 15. Statistické údaje chování dětí na internetu – celosvětoví výzkum

 16. Průběžná diskuze s rodiči a odpovězení případných dotazů