Řešení informační kriminality z oblasti rizikového chování dětí a mládeže – pro pedagogy

Tisk

Náplň:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky popř. pracovníky pedagogicko-psychlogických poraden. Má za úkol seznámit pracovníky pracujicími s dětmi s oblastí informační kriminalit páchané na dětech a mládeži. Měl by tyto pracovníky naučit, jak na svých pracovištích preventivně působit a taktéž v případě ohrožení dítěte účinně poradit rodičům, jak mohou celou záležitost řešit. Taktéž by kurz měl seznámit pedagogické pracovníky s informační kriminalitou páchanou dětmi a to jak v domácím prostředí, tak v prostředí škol a tak preventivně působit z celospolečenského hlediska při ochraně práv třetích osob.

Obsah:

 1. Úvodní seznámení s informační kriminalitou páchané na dětech a mládeži a páchané dětmi a mládeží

 2. Informační kriminalita páchaná na dětech

 3. Práva dětí

 4. Trestní odpovědnost dětí

 5. Ochrana dětí v zákoně

 6. Rizikové chování dětí na internetu

 7. Typické chování deviantních osob při komunikaci s dětmi

 8. Příznaky, které by mohly nasvědčovat tomu, že dítě je na internetu zneužíváno

 9. Rizika spojené s virtuální chováním a s realitou

 10. Možné důsledky na zdraví a život dítěte

 11. Možná diskrétní řešení, postupy, komunikace s rodiči

 12. Kyberšikana mezi dětmi

 13. Informační kriminalita páchaná dětmi

 14. Porušování autorských práv

 15. Padělání a pozměňování peněz a jiných dokumentů (omluvenek apod.)

 16. Informační kriminalita páchaná na pedagogických pracovnících

 17. Kyberšikana na učitelích

 18. Průběžná diskuze s účastníky kurzu a odpovězení případných dotazů