Znalecká činnost

Znalecká činnost prováděna na základě zapsání do seznamu znalců
u Krajského soudu v Českých Budějovicích