Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Vzdělání:

Odborné školy:

 • Doktorandské studium - Západočeká univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Obor: Elektrotechnika a informatika

 • Inženýrské studium - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Obor: Elektrotechnika a informatika

 • Střední průmyslová škola elektrotechnická v Písku, obor: Spojová technika

Právnicky zaměřené školy:

 • Střední policejní škola v Praze

 • Vyšší policejní škola v Brně

Praxe v oboru:

 • 1984 - 1988 Spojový technik Policie ČR

 • 1988 - 1991 Správce sítě, analytik, programátor výpočetní techniky

 • 1991 - 2008 Kriminalistický expert, znalec na Odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie ČR v Českých Budějovicích
  1991 - pro obor daktyloskopie zavádění IT v tomto oboru
  1995 - pro nově vytvořený obor "Kriminalistické počítačové expertizy"

 • 2006 - dosud Soudní znalec zapsaný v rejstříku znalců u Krajského soudu v Českých Budějovicích pro obory Kybernetika, výpočetní technika a elektronika

 • 2008 - 2010 Policejní prezidium ČR, rada odboru informační kriminality  řešení informační kriminality, školení policistu v této oblast

 • 2010 - dosud Kancelář znalce , firma zabývající se službami IT, poradenství, školením apod.

 • 2011 - 2012 Externí odborný asistent Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikované informatiky
 • 2011 - 2012 Externí odborný asistent Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky
 • 2012 - 2019 Interní odborný asistent Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikované informatiky
 • 2019 - dosud hostující vyučující Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
 • 2020 - dosud Spoluřešitel projektu MV ČR - Elektronické důkazy v trestním řízení Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

V průběhu praxe sepsáno přes 4 000 znaleckých posudků a odborných vyjádření z oblasti IT a ICT

Pedagogická činnost:

 • přednášky na odborných vysokých školách

 • vedení a oponentní řízení diplomových prací v minulosti 10 prací na Západočeké univerzitě, Fakultě elektrotechnické v Plzni

 • oponentní řízení bakalářské práce na téma "Porušování autorských práv" Policejní akademie v Praze

 • zavedení a garant nových odborných výukových předmětu - zaměstnancký poměr na Jihočeské univerzitě ukončen 7-2019

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přírodovědecká fakulta

"UAI/703 Kriminalistika I"

"UAI/704 Kriminalistika II"

"UAI/705 Kriminalisticko-technická činnost obecně "

"UAI/706 Kriminalistika v informačních a komunikačních technologiích "

"UAI/656 Forenzní zkoumání telekomunikační techniky a malé digitální techniky"

"UAI/745 Zkoumání informačních komunikačních technologií a elektroniky"

"UAI/626 Moderní mobilní sítě (GSM, UMTS, LTE, IMS) "

"UAI/648 Právní minimum pro informatiky"

"UAI/661 Aplikace občanského a obchodního práva v praxi"

Pedagogická fakulta

"KIN/IKR Informační kriminalita "

"KIN/IKRE Informační kriminalita"

"KIN/FIT Forenzní zkoumání informačních technologií "

"KIN/FITE Forenzní zkoumání informačních technologií"

"KIN/IKP Informační kriminalita pro pedagogy"

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická

     "KAE/FZEI - Forenzní zkoumání v elektr. a informat."

Další aktivity, studijní pobyty, certifikáty:

Studijní pobyty:

2008 - Německo, IACIS -  The International Association of Computer Investigative Specialists

Certifikáty a další osvědčení:

 • Certified Electronic Evidence Collection Specialist IACIS The International Association of Computer Investigative Specialists
 • Certificate of course Completion IACIS The International Association of Computer Investigative Specialists
 • Microsoft Internet Investigations and Windows Client Forensic
 • Efficient investigations in case of major economic and Internet related crime
 • Telestrategies Certificate Completion ISS
 • Dekret znalce v obirech kybernetika a elektronika
 • Osvědčení o absolvování kurzu "Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí"
 • Osvědčení ČIA Forenzní problematika z pohledu akreditace
 • Osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. - negativní
 • Osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. a podle § 6 odst. 1 zákona ČNR č.  279/1992 Sb. - negativní
 • atd.

Vedené bakálářské a diplomové práce:

Západočeská univerzita, Fakulta elektrotechnická v Plzni

Diplomové práce:

2005, M. Bárta, Záloha uživatelských dat ze SIM GSM karty - obhájeno

2005, T. Padrta, Aplikace SIM Toolkit - obhájeno

2006, L. Slabý, Monitorování volby z počítače - obhájeno

2009, Z. Pruner, Lokalizace přípojného bodu WiFi bezdrátových sítí - obhájeno

Bakalářské práce:

2006, Z. Pruner, Databáze parametrů mobilních telefonů - obhájeno

2006, R. Dejmek, Záloha uživatelských dat ze SIM GSM Karty - obhájeno

2008, J. Světlík, Zajišťování dat z výpočetní techniky pro potřeby forensního zkoumání jako důkazního materiálu v trestním řízení  - obhájeno

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta v Českých Budějovicích

Bakalářské a diplomové práce Ústav aplikované informatiky, oddělení forenzních věd a kriminalistiky: obhájené

2011, P. Ryneš, Analýza historie komunikace xChat

2011, V. Cimbůrek, Analýza historie komunikace softwarového prostředku Facebook

2011, J., Reakce na incidenty a forenzní analýza

2011, M. Prenner, Analýza historie komunikace softwarového prostředku ICQ

2011, P. Brejcha, Záloha dat z výpočetní techniky pro účely forezního zkoumání
2012, V. Novotný, Forenzní analýza mobilních zařízení s OS Android

2012, F.Dolejš, Forenzní analýza grafikcýh souborů a video souborů

2012, J. Houška, Tvorba analytického nástroje ke zjišťování vazeb pro potřeby forenznch analýz ICT

2013, M.Dobiáš, Automatizace forenzního zkoumání - forenzní audit pro účely zjištění porušování autorských práv

2013, V.Novotný, Forenzní analýza mobilních zařízení s operačním systémem Android


Bakalářské práce Ústav fyziky a biofyziky:


2012, F. Doule, Zařízení pro dokumentaci a analýzu forenzních stop z oblasti  informačních technologií 

Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích

Bakalářská práce:

2012, A. Plakhotnyuk, iOS Forenzní analýza iPad, iPhone, iPod