KIN/IKR - Informační kriminalita

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Pedagogická činnost

Cíle předmětu (anotace):

Předmět je určen všem, kteří chtějí získat přehled o riziku používání výpočetní techniky, informační technologií a řešení informační kriminality.
Klade si za cíl základní seznámení s informační kriminalitou, zákonnými úpravami, důsledky spojenými s informační kriminalitou, získání všeobecného přehledu k ochraně před informační kriminalitou, způsoby řešení, předcházení informační trestné činnosti. Získání poznatku negativního vlivu informační kriminality na mládež ve spojení s internetem. Seznámení se základy forenzního zkoumání informačních technologií.

Požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na téma informační kriminalita.
Obsah
1. Seznámení s problematikou informační kriminality-zákonná ustanovení, přehled předmětu
2. Rozdělení trestných činů vztahující se k informační kriminalitě-rozbor
3. Rozbor hardwarových technologií, možnosti zneužití technologie tzv. Informační kriminality
4. Přehled informačních technologií zneužívaných k trestné činnosti - domácí kriminalita, internetová kriminalita, hospodářská kriminalita apod. a jejich důsledky
5. Přehled informační kriminality ve vztahu k pedagogické činnosti- trestná činnost mládeže, ohrožení mládeže a její důsledky, rizika internetu na výchovu mládeže
6. Rozbor tzv. autorského zákona, zákona o elektronických komunikacích atd., zákonné možnosti orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR
7. Postupy a zásady postupu orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR, při řešení informační kriminality
8. Způsoby ochrany před informační kriminalitou (hospodářská kriminalita, internetová kriminalita)
9. Povinnosti a součinnost provozovatelů internetových portálů při řešení internetové kriminality a jejich odpovědnost za obsah portálu
10. Shrnutí technologií ve vztahu k informační kriminalitě a možnosti technického a legislativního řešení orgány činnými v trestním řízení, Policie ČR
11. Úvod do řešení informační kriminality - prvotní úkony poškozených, postup při vyšetřování informační kriminality
12. Zákon o znalcích a tlumočnících, hlavní zásady forenzního zkoumání informačních technologií
13. Úvod do forenzního zkoumání výpočetní techniky, mobilní techniky a ostatní techniky - používané techniky, zásady a technologie, principy tvorby znaleckých posudků a odborných vyjádření
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Internetový portál www.it-znalec.cz.
  • Doporučená: Zákon č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád) v platném znění.
  • Doporučená: Zákon č. 306/2009 Sb. Trestní zákoník v platném znění.
  • Doporučená: Zákon č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících v platném znění.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Uživatelská znalost výpočetní techniky, komunikace na internetu.
Získané způsobilosti
Absolvent předmětu by se měl být schopen orientovat v oblasti informační kriminality a to ať na úrovni pedagoga nebo technického pracovníka v oblasti IT či ICT nebo manažera ve všech oblastech, kde je používána výpočetní technika. Měl by být schopen navrhovat popř. se orientovat v základních preventivních řešeních bezpečnosti a případně aktivně řešit informační kriminalitu.
Vyučovací metody
  • Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Hodnotící metody
  • Ústní zkouška
  • Analýza výkonů studenta