UAI/704 - Kriminalistika II

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

JČU,Přírodovědecká f.,Ústav aplikované informatiky

Cíle předmětu (anotace):

Předmět navazuje na předmět Kriminalistika I, který se soustřeďuje na právní otázky. Oproti tomu tento předmět je ve větší míře směrován na praktické činnosti Policie ČR a Služby kriminální policie a vyšetřování.

Požadavky na studenta
Semestrální práce v rozsahu tohoto předmětu.

Periodicita: kurz běží v každém akademickém roce.

Obsah
1. Seznámení s předmětem, náplň, stručný úvod do praktické oblasti kriminalistiky, upravující zákonná ustanovení
2. Postup orgánů činných v trestním řízení (dále OČTŘ) při spáchání a nahlášení kriminálního deliktu (dělení kriminálních deliktů)
3. Praktický postup OČTŘ při nahlášení vloupání, krádeží, apod. (ohledání místa činu dále OMČ)
4. Praktický postup OČTŘ při nahlášení ublížení na zdraví, popř. vraždy (OMČ, zásady a postupy)
5. Praktický postup OČTŘ při řešení hospodářských trestních deliktů (dále domovní prohlídky, prohlídka nebytových prostor - zásady a postupy)
6. Popis výrazu "stopa", "věci důležité pro trestní řízení"
7. Popis výrazů "vydání věci" (§78 t.ř.), "odnětí věci" (§79 t.ř.), "propadnutí věci" (§70 tr. z.) jako jedna forem trestu (kdo dává návrh a kdo vykoná), náhrada způsobených škod s aplikací na autorský zákon
8. Popis výrazů "nezúčastněná osoba", "svědek", "poškozený", "podezřelý", "obviněný", "policejní orgán", "státní zástupce", "soudce" ve vztahu k činnostem domovní prohlídky, prohlídky nebytových prostor, odposlechů, forenzního zkoumání ICT, atd.
9. Rozdělení kriminalistických stop - obecný popis, informační a důkazní hledisko, postupy a zásady zajištění
10. Popis výrazů "individuální identifikace", "druhová identifikace" a další informace důležité pro trestní řízení (zejména v ICT)
11. Forenzní prostředky mezinárodních bezpečnostních sborů
12. Odlišnosti mezinárodních zákonných norem ve vztahu k informační kriminalitě (autorský zákon, mravnostních deliktů, deliktů proti potlačování práv občanů, apod.)
13. Postupy OČTŘ při řešení informační kriminality v rámci Internetu při řešení útoků na IS, dětské pornografie, podvodů, porušování autorských práv, atd.
14. Mezinárodní spolupráce Policie ČR s ostatními bezpečnostními sbory (struktura a úkoly PČR ve vztahu k Interpolu-jeho úkoly, Europolu-jeho úkoly a další mezinárodní složky
15. Mezinárodní projekty ve vztahu k ochraně dětí - (dětská pornografie) - mezinárodní smlouvy, zhodnocení spolupráce
16. Úvod do řešení deliktů na Internetu Policií ČR
17. Shrnutí poznatků

Obsah cvičení:
Praktické řešení kriminality - postupy, cíle, postupy OČTŘ, zpracování protokolů v souladu s trestním řádem, dle přednášek

Garanti a vyučující
Literatura
 • Základní: Přednášky a prezentace.
 • Doporučená: Portály:.
 • Doporučená: www.it-znalec.cz.
 • Doporučená: www.justice.cz.
 • Doporučená: www.mvcr.cz.
 • Doporučená: www.policie.cz.
 • Doporučená: Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.
 • Doporučená: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektrotechnických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 141/1961 Sb. ,o trestním řízení soudním (Trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 20/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.